SALE
Inox
304
Inox
304
Ray trượt hộp giảm chấn Blum X6 chữ U 553.86.882
l